[gravityform id="1" name="Donation" title="false" description="false" ajax="true"]

Suzan Kabessa

Date of Death: Thursday, October 15, 2015
Yahrzeit Day: 2 Cheshvan
Date of Funeral: Monday, October 19, 2015
Time of Funeral: 11:00 AM
Memorial Service Location: Chapel Service
Burial Service Location: Community Section

Location of Funeral:

Chapel Service

View Large Map

Location of Burial:

Community Section

View Large Map

Shiva Location:

View Large Map

Add Your Message Of Condolence

E-mail addresses are collected as a security measure and will not be used for any other purpose.


reCAPTCHA *

Message of Condolence

Yossie and Sophie Giterman
Our hearts are with you and your families at this very hard times שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים אוהבים אותכם
Reply Report
Ruth Tepper
שוש היקרה המוות הוא אכזר אבל מה שאת הבאת איתך לעולם ולעולמינו שום מלה אכזרית לא תוכל למחוק שוש האחת והיחידה – את מספר אחד: בשלנית מספר אחד, מצחיקנית מספר אחד, כותבת, יוצרת, שחקנית, אשת איש, אם, סבתא חברה, אשת חברה ואשת העולם הגדול גדולה מהחיים ועכשיואנו מספידים על הילקחך מהחיים, כמה לחמת ונאבקת להישאר איתנו, היית גם החיילת וגם הגנרלית במאבק עיקש זה, חרף כל המכאובים והייסורים עמדת בנחישות ובאומץ בראש כל מערכה, בכל מקום שהפיח תקווה, אם בקנדה, ניו יורק ואפילו לגרמניה הגעתם, את צעדת בראש ואיתך הלכה המשפחה כולה, הבעל צביקה הילדים לירז שרלי וחיים האח מאיר החתנים רוי וגורג הם כולם הלכו איתך לאורך כל הדרך ולכל מקום, עד השמיים היו הולכים בלי למצמץ אבל עכשיו את בשמים והם פה איתנו, שוש תהיי מנוחתך עדן, "אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות הן זולגות אל הקבר החם יורדות בכל העולם" (זאב נחמה) . תנחומים למשפחה החברים והקהילה רות טפר
Reply Report
Haim Novak
לצביקה ולמשפחת קבסה היקרה, עדיין לא מעכל את האובדן הגדול העובר עלינו בהילקחה של שושי היקרה מאיתנו, שכל כך היוותה חלק מהוווי חיינו.. מי יתן ולא נדע עוד צער
Reply Report
Klimach family
Shirley, Gorge and the family. Please accept our deepest condolences on the loss of your mother. Klimach family.
Reply Report

Send a donation in your loved one’s name and benefit a great cause in their honour.

Make a Donation